top of page

Adnoddau Addysgol

Diwrnod Rhyngwladol y Gylfinir

Mae Diwrnod Rhynglwadol y Gylfinir yn fenter ar lawr gwlad sy'n cael ei gefnogi gan sefydliadau amgylcheddol mawr ar draws y byd. 

Datblygwyd yr adnoddau hyn ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Gylfinir, maent hefyd rhan ehangach o raglen addysg amgylcheddol cynllun LIVE.

Curlew_edited.jpg
Y Fadfall Gyffredin

Rydyn ni wedi llunio ystod o adnoddau i chi ddysgu mwy am fadfallod: sut maent yn edrych; awgrymiadau ar ble y gallech eu gweld; yr addasiadau sy'n rhaid iddynt wneud er mwyn goroesi mewn tywydd oer. Mae yna daflenni gweithgaredd, fideo addysgol a llawer mwy…. (Cynnwys Saesneg yn unig)

the-glen-2-lizard-linda-lyne-live-project.png
Brân Goesgoch Iveragh

Mae’r frân goesgoch yn un o rywogaethau brain mwyaf unigryw Iwerddon. Os gallwch fynd yn ddigon agos i weld ei choesau coch llachar a’i phig coch, fe sylwch fod y nodweddion hyn yn ei gwneud yn wahanol i’r holl frain eraill sydd i’w gweld yn nhirwedd Iwerddon.

Chough pair - Llyn Peninsula - Ben Porter.jpg
Darganfod Maude Delap

Roedd Maude Jane Delap (1866 - 1953) yn fiolegydd morol hunanddysgedig a fu'n byw ar Ynys Valentia am y rhan fwyaf o'i hoes. Roedd yr ymchwil a wnaeth ar blancton a slefrod môr yn torri tir newydd ar y pryd ac wedi helpu i adeiladu llawer o’n gwybodaeth am gylchredau bywyd slefrod môr.

Discovering Maude Delap_edited.jpg
bottom of page