Logo Bioblitz_BioBlitz Logo_White.png

Oriel Plas Glyn y Weddw
02.07.2022

National Trust ImagesTom Simone.jpg
BioBlitz Llanbedrog
Oriel Plas Glyn y Weddw 
LIVE webiste icons_Walking Trail-10.png

Mae Bioblitz yn ras yn erbyn amser i gofnodi'r amrywiaeth o fywyd gwyllt a geir mewn lleoliad penodol. Ymunwch â ni yn Llanbedrog dydd Sadwrn 2il o Orffennaf i'n helpu i gofnodi cymaint o fywyd gwyllt â sy'n bosib.

Bydd cyfle i alw heibio rhwng 10am a 5pm yn yr amffitheatr yn Oriel Plas Glyn y Weddw i ddysgu mwy am y rhywogaethau rydyn ni'n gobeithio dod o hyd iddynt yn ystod y dydd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefft ar thema bywyd gwyllt. Dyma hefyd lle bydd Cofnod, y ganolfan gofnodion leol wrthi’n brysur yn cofnodi'r holl gofnodion ar-lein fel bod gennym gyfanswm o'r gwahanol rywogaethau a welir drwy gydol y dydd.  

Mae amserlen llawn gweithgareddau wedi'u cynllunio gydag amrywiaeth o arbenigwyr bywyd gwyllt yn sicrhau ein bod wedi archwilio cymaint o'r gwahanol gynefinoedd a geir yn yr ardal â sy'n bosib. O gaiacio i chwilio am adar môr, chwilota'r traethlin am wyau siarc, mwynhau corws y wawr, crwydro'r coetiroedd yn chwilio am gennau neu teithio fyny i'r rhostir yng nghwmni ein gwestai arbennig Iolo Williams, bydd digon o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt drwy gydol y dydd.

Mae'r holl weithgareddau am ddim. Defnyddiwch faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar draeth Llanbedrog - £5 drwy'r dydd neu am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ceisiwch gyrraedd yn gynnar os yw'n ddiwrnod heulog gan y gallai'r maes parcio lenwi'n sydyn.

Amserlen BioBlitz
5am - Taith gerdded corws y wawr

Un ar gyfer y rhai sy'n codi'n gynnar - cyfarfod yn yr amffitheatr yn Oriel Plas Glyn y Weddw am 5am lle bydd Ben Porter yn arwain sesiwn i gofnodi'r gwahanol rywogaethau o adar a glywir. Cyfle i ddysgu sut i adnabod adar o'u cân a gwerthfawrogi natur ar doriad y wawr.

9.30am a 11am – Caiacio

Trip o’r traeth gydag aelod o dîm yr RSPB a hyfforddwr caiac cymwys i chwilio am adar môr. Beth am gadw llygad am famaliaid môr a hyd yn slefrod môr hefyd tra byddwch chi wrthi! Dylai plant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Rhaid archebu o flaen llaw.

Cliciwch yma i archebu lle

10am – Pryfaid Cop

Ymunwch â Richard Gallon o Cofnod i gael cipolwg ar fyd rhyfedd a rhyfeddol arachnidau a gweld faint o rywogaethau y gallwn eu cofnodi.

11am – Glöynnod Byw

Ymunwch â Eve Grayson lle bydd yn canolbwyntio ar chwilio am loÿnnod byw.

12pm – Archwilio'r traethlin

Ymunwch â Dawn Thomas a Kirsty Brown o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i chwilota ar y traeth. Cyfle gwych i ddysgu sut i adnabod gwahanol fathau o wyau siarc.

1pm – Planhigion

Bydd Jo a Ben Porter yn arwain sesiwn recordio planhigion gyda ffocws penodol ar ficro-fyd y bryoffytau (mwsoglau a llysiau'r afu).

2pm – Cennau

Bydd John Spill o Plantlife yn canolbwyntio ar gennau. Amser i dyllu allan yr chwyddwydr wrth i ni fynd i mewn i'r goedwig i adnabod cymaint o gennau â phosibl.

3.15pm – Taith Gerdded y rhostir gyda  Iolo Williams

Rydym yn falch iawn o groesawu Iolo Williams o Springwatch i Lanbedrog. Bydd Iolo yn arwain taith gerdded i fyny at rostir Mynydd Tir y Cwmwd ac yn edrych allan am adar ac ymlusgiaid. Llwybrau serth ac anwastad mewn mannau.

Mae taith gerdded y rhostir bellach yn llawn.

Amser i'w gadarnhau – Coed

Ymunwch â Dafydd Davies-Hughes ar daith gerdded drwy'r coetiroedd i gofnodi'r gwahanol rywogaethau o goed ac i glywed chwedlau a llên gwerin yn ymwneud a choed.

LIVE webiste icons_Walking Trail-08.png
LIVE webiste icons_Walking Trail-13.png
LIVE webiste icons_Walking Trail-14.png
National Trust ImagesJames Dobson.jpg
Figure 4a.JPG
Stondinau BioBlitz

Dyma restr o'r  stondinau fydd yn bresennol yn BioBlitz Llanbedrog. Galwch draw i ddweud helo ac i gymryd rhan yn rhai o'r gweithgareddau!

Cofnod 

Ymunwch â Richard Gallon i gofnodi popeth sy’n cael ei weld ar ôl y gweithgareddau yn y ‘base camp’.

 

Cymuned Llên Natur

Ymunwch â Duncan Brown, Bruce Hurst , Dominic Kervegant, Hywel Madog a Kristen Kelly i edrych ar wyfynod sydd wedi eu dal yn y trap. 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Stondin wybodaeth sy’n cynnwys pamffledi y 5 Mawr, pecynnau antur Llanbedrog a gwybodaeth am yr ardal.

 

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Stondin wybodaeth gyda Dawn Thomas a Kirsty Brown o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

 

RSPB

Stondin wybodaeth gyda Jack Slattery o RSPB

 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn 

Stondin wybodaeth Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn lle bydd Clare Flynn yn cynnal ‘bee blitz’.

 

Natur am byth/ RSPB

Stondin wybodaeth Natur am Byth / RSPB gyda Eve Grayson

 

Seasearch

Ymunwch â Holly i gynnal arolygon dan ddwr drwy ddeifio a snorclo!

 

Plantlife

Ymunwch â John Spill o Plantlife i ddysgu mwy am Cen (Lichens)

 

Tess Urbanska

Gweithgareddau creadigol yn seiliedig ar natur yr ardal yng nghwmni yr artist Tess Urbanska

 

Victoria McMillan

Stondin creu hadau blodau gwyllt - ‘bee bombs’ gyda Victoria McMillan

LIVE webiste icons_Walking Trail-13.png

Cwestiynnau? Cysylltwch

Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn neu ymholiad cyffredinol ar BioBlitz Llanbedrog yna cysylltwch â aelod o'r tîm sydd yn barod i helpu.

LIVE webiste icons_Walking Trail-09.png
NTI James Dobson_edited.jpg