top of page
Rhiw Ben.jpg

Gweminarau

Cyflwyniadau Prosiect

Plas-glyn-y-weddw-header.jpg
Project Presentations
Lawnsiad Cynllun LIVE
Cyflwyniad i'r #Ecoamgueddfa

Cyflwyniadau Casglwyr Gwybodaeth

Derrynane managed grass chough group - LL.JPG
KG Presentations
Cyflwyniad i Gasglwyr Gwybodaeth Cynllun LIVE
Brân Goesgoch Penrhyn Iveragh  - Fiach Byrne
Y Madfall Gyffredin -
Sgwrs dros ginio gyda Linda Lyne
Common Lizard Lunchtime Talk with Linda Lyne
Play Video
Lizard.png
Lizard Lunchtime talk

Cyfres Awyr Dywyll

Rhiw Ben.jpg
Dark Skies
June Stargazing Guide in the Kerry International Dark Sky Reserve Monthly Series
Photographing the Moon in the Kerry International Dark Sky Reserve
July Stargazing Guide in the Kerry International Dark Sky Reserve Monthly Series
August Stargazing Guide in the Kerry International Dark Sky Reserve Monthly Series
bottom of page