top of page
Paddleboards-st-tuds.jpg

Digwyddiad Cloi LIVE
Dathlu Treftadaeth Naturiol a Thwristiaeth Gymunedol

CADWCH Y DYDDIAD - 12.05.2023
Tech Amergin, Waterville, Swydd Kerry

Ymunwch â phrosiect LIVE a gwesteion arbennig i ddathlu sut y gall cymunedau ymgysylltu gyda’u treftadaeth naturiol a diwylliannol i hyrwyddo model mwy adfywiol o dwristiaeth. 

 

Bydd y rhaglen yn cynnwys sgyrsiau a thrafodaethau panel ar 

•   Allbynnau prosiect LIVE a sut y gellir eu defnyddio gan  gymunedau yn y dyfodol 

•    Mentrau a thueddiadau mewn twristiaeth cynaliadwy ac adfywiol 

•    Defnyddio bioamrywiaeth i hyrwyddo ardal 

•    Twristiaeth ddiwylliannol, treftadol a ieithyddol 

•    Cyd-hyrwyddo, rhannu gwybodaeth a thwristiaeth gymunedol 

Bydd amrywiaeth o siaradwyr yn cynnwys arbenigwyr lleol a rhanbarthol o Iwerddon a Chymru. Bydd y rhaglen yn rhoi digon o amser i sgwrsio’ anffurfiol a rhwydweithio yn ystod y dydd .  Bydd lluniaeth a chinio ysgafn ar gael. 

  

  

Bydd rhaglen lawn i ddilyn yn fuan. 

Ballinskelligs.jpeg
bottom of page