top of page
Paddleboards-st-tuds.jpg

Digwyddiad Cloi LIVE
Dathlu Treftadaeth Naturiol a Thwristiaeth Gymunedol

CADWCH Y DYDDIAD - 11.05.2023 - 12.05.2023
Tech Amergin, Waterville, Swydd Kerry

Ymunwch efo ni i edrych yn wrthrychol ar waith prosiect LIVE, gan weld sut mae dathlu treftadaeth naturiol, ymgysylltu a chyd-gynhyrchu efo cymunedau yn medru hyrwyddo model twristiaeth adfywiol. Bydd cyfle hefyd i edrych ymlaen i’r dyfodol a  gweld sut mae’r themâu yma yn medru plethu i fewn a dylanwadu ar bolisïau a thueddiadau yn yr economi ymweld. Bydd amrywiaeth o siaradwyr yn cynnwys partneriaid LIVE o Iveragh a Phen Llŷn a gwesteion arbennig o Iwerddon a Cymru.

Ballinskelligs.jpeg
bottom of page