Valentia Trackway 1.jpeg

Newyddlen

Adolygiad 2021

Wrth i 2021 ddirwyn i ben, rydym ni’n edrych yn ôl ar bopeth mae prosiect LIVE wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r flwyddyn wedi bod yn un brysur; mae ein tîm bellach wedi dyblu o ran maint, ac felly hefyd y nifer o brosiectau rydym ni wedi eu cwblhau, sy’n amrywio o wyliau a digwyddiadau i adnoddau dysgu, fideos a mapiau cerdded thematig. Mae’r adolygiad hwn yn crynhoi rhai o’r pethau rydym ni wedi ei gyflawni eleni.

LIVE Group Photo_Sneem_Jane O'Sullivan_edited_edited.jpg