top of page
Valentia Trackway 1.jpeg

Newyddlen

Adolygiad 2021

Wrth i 2021 ddirwyn i ben, rydym ni’n edrych yn ôl ar bopeth mae prosiect LIVE wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r flwyddyn wedi bod yn un brysur; mae ein tîm bellach wedi dyblu o ran maint, ac felly hefyd y nifer o brosiectau rydym ni wedi eu cwblhau, sy’n amrywio o wyliau a digwyddiadau i adnoddau dysgu, fideos a mapiau cerdded thematig. Mae’r adolygiad hwn yn crynhoi rhai o’r pethau rydym ni wedi ei gyflawni eleni.

LIVE Group Photo_Sneem_Jane O'Sullivan_edited_edited.jpg

Newyddlen Haf 2022

Fel prosiect, rydym wedi cael chwe mis cyffrous, yn Iveragh a Llŷn. Rydyn ni wedi llunio cylchlythyr sy’n amlinellu rhai o’r pethau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw, digwyddiadau rydyn ni wedi’u cynnal a rhai darnau eraill o wybodaeth. 

Cardigan © Nant 54.jpg

Newyddlen
Gaeaf 2022

Fel prosiect, rydym wedi cael chwe mis cyffrous, yn Iveragh a Llŷn. Rydyn ni wedi llunio cylchlythyr sy’n amlinellu rhai o’r pethau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw, digwyddiadau rydyn ni wedi’u cynnal a rhai darnau eraill o wybodaeth. 

Valentia.jpeg

Newyddlen Olaf LIVE

Dyma gyflwyno cylchlythyr olaf Cynllun LIVE. Mae’n

cynnwys diweddariadau o weithgareddau’r prosiect yn 2023, yn arddangos rhai o allbynnau y prosiect, ac yn myfyrio ar yr hyn rydym wedi’i wneud ers i’r prosiect ddechrau yn 2020.

Garn-Fadryn-1.jpg
bottom of page