Brân Goesgoch Iveragh

Brân Goesgoch Iveragh

Mae’r frân goesgoch yn un o rywogaethau brain mwyaf unigryw Iwerddon. Os gallwch fynd yn ddigon agos i weld ei choesau coch llachar a’i phig coch, fe sylwch fod y nodweddion hyn yn ei gwneud yn wahanol i’r holl frain eraill sydd i’w gweld yn nhirwedd Iwerddon. Hyd yn oed o bellter, mae gan frain coesgoch rai nodweddion defnyddiol sy'n ei gwneud hi’n hawdd eu hadnabod.

 

Eu crawcian uchel yw’r arwydd cyntaf yn aml fod brain coesgoch gerllaw. Gan nad ydyn nhw’n mudo, gellir clywed eu galwad yn canu o gwmpas wynebau clogwyni arfordirol a glaswelltiroedd amaethyddol arfordir gogledd, gorllewin a de Iwerddon drwy gydol y flwyddyn. Ceir brain coesgoch mewn niferoedd mawr ar draws de-orllewin Iwerddon, gyda’r siroedd Kerry a Cork ymhlith y mannau mwyaf poblogaidd ar gyfer brain coesgoch.

 

Mae penrhyn Iveragh yn gartref gwych i frain coesgoch am ddau reswm. Y cyntaf yw’r doreth o glogwyni arfordirol creigiog i frain coesgoch adeiladu eu nythod. Yr ail reswm yw’r system ffermio sy’n parhau mewn rhannau o’r penrhyn.

Mae’r gwartheg a’r defaid sy’n pori tirwedd arfordirol Iveragh yn cynnig cyfleoedd i frain coesgoch chwilio am greaduriaid di-asgwrn-cefn yn y pridd fel chwilod, morgrug, pryfed clustiog, a larfa gwyfynod a phryfed. Mae ffiniau caeau fel cloddiau glaswelltog, waliau cerrig a chloddiau pridd sy’n rhedeg ar dir amaethyddol Iveragh hefyd yn fannau gwych i frain coesgoch chwilota am fwyd, gan eu bod yn gartref i gynifer o hoff eitemau ysglyfaeth yr aderyn.

Iveragh Chough Survey 2022
Time: 11.30pm - 1pm
Date: Saturday, 22nd January 2022
Location: Derrynane Beach

LIVE will host a workshop along the Derrynane Sand Dunes on Saturday 22nd of January to kick off our new community outreach project on the Red-billed Chough. Attendees will be provided with all of the information they need to conduct ‘chough surveys’ in their own local area. These surveys will be used to inform a report on Iveragh’s choughs, which will provide a strong base of knowledge on the peninsula’s chough population. 

For anyone wishing to participate in a community outreach project on Iveragh's Red-billed Choughs, the following resources will help you to conduct 'Chough Surveys' in your own locality. Your surveys will be invaluable in building knowledge on these charismatic birds.

Introducing the Iveragh Chough Surveys
Submit a Chough Survey Online
Submit a Chough Survey on Paper
Identifying the Red-billed Chough
Chough pair - Llyn Peninsula - Ben Porter.jpg
 
Dysgu mwy am y Frân Goesgoch
Adnoddau
Addysgol
LIVE webiste icons_Discover.png

Mae LIVE wedi datblygu nifer o adnoddau addysg i roi rhagor o wybodaeth am ecoleg y frân goesgoch, a sut y gall rhannau o dirwedd arfordirol Iwerddon roi’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i gynnal poblogaethau iach.

Y cyntaf o’r adnoddau hyn yw cyflwyniad PowerPoint a fydd, gobeithio, yn helpu myfyrwyr i ddeall rhagor am y frân goesgoch a’i lle yn nhirwedd Iwerddon.

Llawrlwythwch ein adnoddau ar y Frân Goesgoch

Gallwch lwytho taflenni gweithgareddau brain coesgoch hwyliog i lawr yma i’w defnyddio ar eu pen eu hunain, neu i ategu’r Cyflwyniad PowerPoint.

Chough close-up - Llyn Peninsula - Ben Porter.jpg
Sgwrs arlein

Ar dydd Mercher, Medi'r 8fed cyflwynodd Fiach Byrne, un o Gasglwyr Gwybodaeth LIVE ei brosiect ymchwil sy'n seiliedig ar y Frân Goesgoch.

Cliciwch y ddolen i wylio'r cyflwyniad

Oriel y Frân Goesgoch

Detholiad o luniau o’r Frân Goesgoch yn Iveragh ac ym Mhen Llŷn

Derrynane Bealtra chough flock on rock - LL
press to zoom
Derrynane managed grass chough group - LL
press to zoom
Skellig way chough - LL
press to zoom
Chough in flight - Ben Porter- Live Project
press to zoom
Chough close-up - Llyn Peninsula - Ben Porter
press to zoom
Chough up close - Ben Porter
press to zoom
Chough pair - Llyn Peninsula - Ben Porter
press to zoom
Bealtra pier chough flight - LL
press to zoom
Choughs in flight - Llyn Peninsula - Ben Porter
press to zoom
1/2

Mwy o wybodaeth am y Frân Goesgoch

Darllenwch rai o’n blogiau blaenorol am y Frân Goesgoch, a gweld sut mae brain coesgoch Iveragh yn cymharu â’u cefndryd o Gymru:

 

Prosiect Ymchwil

I ddod yn fuan!

Chough in flight.png
Mae'r Frân Goesgoch yn rhywogaeth a warchodir o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt