Dewch i ddarganfod mwy am y Gylfinir!

Datblygwyd yr adnoddau hyn ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Gylfinir, maent hefyd rhan ehangach o raglen addysg amgylcheddol cynllun LIVE . Nôd yr adnoddau hyn yw codi ymwybyddiaeth am dreftadaeth naturiol Penrhyn Iveragh yn Iwerddon, a Phen Llŷn yng Nhymru.

 

Gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu i ddysgu mwy am y gylfinir. Er bod y deunyddau yn canolbwyntio ar Iveragh a Phen Llŷn, gallwch ei addasu i weddu i'ch ardal eich hun. Cysylltwch â'ch grŵp Cadwraeth Adar Lleol i gael mwy o wybodaeth, neu beth am gynnal prosiect ddosbarth i greu eich Pecyn Addysgol y Gylfinir eich hun a'i rannu o amgylch eich cymuned.