top of page
J_M58487-Pano-Edit.jpg

Swyddi

Cardigan-©-Illustration-1.jpg

Swyddi Gwag

Cynorthwyydd Ymchwil

(5 Swydd)

Rydym yn chwilio am bump person i gasglu gwybodaeth yng nghynllun LIVE. Byddwn yn recriwtio unigolion cymwys ar gontract blwyddyn i hwyluso datblygiad ystod amrywiol o weithgareddau casglu gwybodaeth sy'n gofyn am amrywiaeth o sgiliau arbenigol, yn ymwneud yn bennaf â threftadaeth a/neu'r amgylchedd. Bydd y casglwyr gwybodaeth wedi'u lleoli ar Benrhyn Iveragh, Co. Kerry, Iwerddon, neu ar Benrhyn Llŷn yng Nghymru gyda rhywfaint o deithio a chydweithio trawsffiniol rhwng y ddwy ardal. Er y bydd yr union bynciau i'w harchwilio yn cael eu diffinio gan y rhan ddeiliaid lleol, rydym yn gobeithio recriwtio unigolion sydd â phrofiad a gwybodaeth yn y meysydd canlynol: paleo-ddaeareg; ecoleg forol; bioamrywiaeth arfordirol; ac eco-dwristiaeth.

 

Bydd y swyddi yn cychwyn o fis Mai 2021, oni bai y bydd oedi pellach yn sgîl cyfyngiadau Covid-19. Mae'r swyddi hyn wedi eu lleoli ym Mhen Llŷn ac yn Ne Kerry, felly bydd dealltwriaeth dda o'r adraloedd hyn yn fanteisiol.

Llawrlwythwch y briff llawn yma
Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio am y swydd ewch i'r adran Recriwtio ar wefan UCC
Teitl: Cynorthwydd Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Biolegol, Daear ac Amgylcheddol,Prifysgol Corc
Côd Swydd: 045171
bottom of page