top of page
Sunset Dog Walk Abersoch.jpg

Teithiau Llŷn

Canllawiau cerdded arfordir Pen Llŷn
Canllaw perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordir Pen Llŷn a Llwybr y Morwyr

Cyldeithiau lleol

Cofio Cyn Cychwyn

Mynd am dro?

 

Rydyn ni eisiau rhannu ein cornel hyfryd o’r byd â chi a’r cenedlaethau i ddod. Gan hynny, rydym yn cefnogi ecodwristiaeth gynaliadwy a chyfrifol sy’n helpu i adfywio’r fro, ac rydym yn gobeithio y byddwch chithau’n gwneud hynny hefyd. Cymerwch funud i ddarllen Cofio Cyn Cychwyn’  er mwyn i chi allu chwarae eich rhan hefyd. 

LIVE webiste icons_Walking Trail.png
LIVE webiste icons_Walking Trail.png
Archebwch eich lle ar y bws fflecsi

Mae gwasanaeth bws fflecsi O Ddrws i Ddrws newydd yn dechrau ym mis Gorffennaf 2022 yn lle’r gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn.

Mae fflecsi Llŷn yn gweithredu dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy hyblyg o fynd o gwmpas trwy eich codi a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig, gan eich galluogi i gyrraedd traethau, meysydd gwersylla, mannau twristaidd a gwneud siwrneiau lleol eraill

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i ddarparu mwy o symudedd mewn ardaloedd gwledig a helpu pobl i wneud teithiau lleol mewn amgylchedd diogel a hyblyg.

Coastal Bus .png
bottom of page