Gŵyl Archeoleg Llŷn

Logo Gwyl Archeoleg-01.png

Hydref 24 - 30

Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Archeoleg Llŷn - wythnos gyfan o deithiau tywys, sgyrsiau arlein a gweithdai sy'n rhoi trosolwg o fywyd cyn hasesyddol ym Mhen Llŷn

Be su 'mlaen?

Dyma raglen Gŵyl Archeoleg Llŷn. Rhaid archebu eich lle o flaen llaw.
Meillionydd Excavation.JPG
ARDDANGOSFA MEILLIONYDD 
Hydref 24 - 29 | Amgueddfa Forwrol Llŷn

Ymunwch â thim archeoleg Prifysgol Bangor yn yr Amgueddfa Forwrol i ddysgu mwy am waith cloddio Meillionydd, lloc cylchfyr ddwbl, ger Rhiw ym Mhen Llŷn.

 

Bydd arddangosfa fechan yn yr amgueddfa yn arddangos creiriau o'r gwaith cloddio rhwng 2010 a 2015. Yn ogystal, bydd gweithdai gwehyddu.

Mynydd Rhiw.jpg
TAITH ARCHEOLEGOL MYNYDD RHIW
Dydd Sul Hydref 24 | 10:30 - 14:00

Ymunwch â Rhys Mwyn a Katharina Möller am daith gerdded archeolegol o gwmpas Mynydd Rhiw.

 

Mae’r ardal o amgylch Mynydd Rhiw yn gyfoeth o safleoedd archeolegol sy’n cwmpasu hanes pobl o Oes y Cerrig i’r Oesoedd Canol a thu hwnt. Ar y daith dywys hon, byddwn yn ymweld â rhai o’r safleoedd hyn ac yn edrych yn fanylach ar yr archaeoleg leol.

Castell Odo_edited.jpg
TAITH ARCHEOLEGOL CASTELL ODO
Dydd Llun Hydref 25 | 11:00 - 14:00

Ymunwch â Rhys Mwyn a Katharina Möller am daith gerdded archeolegol i Gastell Odo.

 

Mae Castell Odo yn loc cylchfyr ddwbl gyda tharddiad sy’n dyddio’n ôl i’r mileniwm 1af CC. Mae’r anheddiad cynhanesyddol hwn, sydd ar Fynydd Ystum, yn un o ddim ond tri safle ar ddeg o fath penodol o anheddiad a geir yn bennaf ar benrhyn Llŷn.

Mynydd Rhiw.jpg
UCHAFBWYNTIAU ARCHEOLEGOL LLŶN gyda Rhys Mwyn
Dydd Mawrth Hydref 26 | 18:00 - 19:00

Sgwrs yn Gymraeg yn edrych ar rai o safleoedd cyn-hanesyddol Llŷn. Gan gychwyn yn Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw a gorffen gyda rhai o’r bryngaerau trawiadol sydd mor gyfarwydd i ni.

Cerrig Anelog.png
EXPLORING EARLY MEDIEVAL CARVED STONES OF LLŶN gyda'r Athro Nancy Edwards
Dydd Mercher Hydref 27 | 18:00 - 19:00

Mae gan Llŷn ac Ynys Enlli gasgliad cyfoethog o henebion cerrig wedi’u naddu yn dyddio o’r bumed ganrif i’r unfed ganrif ar ddeg OC, a gellir mynd i weld llawer ohonynt. Yn ystod y sgwrs hon bydd yr Athro Nancy Edwards yn archwilio rhai o’r rhain a’r hyn y gallant ei ddweud wrthym am gymdeithas ganoloesol gynnar yr adeg honno.

Nefyn Boat Building.jpeg
HELFA HANES NEFYN
Dydd Iau Hydref 28 | 10:00 - 11:30

Ymunwch â Rhys Mwyn am helfa hanesyddol o gwmpas dref hanesyddol Nefyn. 

Bydd yr helfa'n cychwyn yn yr Amgueddfa Forwrol yna'n crwydro drwy hen stydoedd Nefyn gan orffen yn y twr.

Mae'n digwyddiad hwn yn addas ar gyfer plant a theuluoedd.

Bardsey.jpg
'PILGRIMAGE REVIVAL' gyda Lynne Stumpe
Dydd Iau Hydref 28 | 18:00 - 19:00

Mae Ynys Enlli wedi bod yn gyrchfan i bererinion ers canrifoedd. Er nad yw holl fanylion llwybrau’r pererinion yn Llŷn yn hysbys, mae tystiolaeth gref i ddangos sut y datblygodd pererindod a sut y’i hadfywiwyd dros y canrifoedd.

Ymunwch â Lynne Stumpe ar daith rithiol yn dilyn llwybr y Pererinion.

Garn Boduan.jpg
TAITH ARCHEOLEGOL GARN BODUAN
Dydd Gwener Hydref 29 | 10:00 - 14:00

Ymunwch â Rhys Mwyn a Katharina Möller am daith gerdded archeolegol.

 

Ar y daith gerdded hon byddwn yn ymweld â Garn Boduan, bryngaer gynhanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod cyn y Rhufeiniaid. Daeth archaeolegwyr o hyd i tua 170 o dai crwn ac mae olion rhai ohonyn nhw’n dal i’w gweld heddiw, yn ogystal â’r rhagfuriau sydd o amgylch y safle.

Llyn Maritime Museum.jpg
GWEITHDAI NYDDU - WEDI GOHURIO
Dydd Gwener Hydref 29 | 10:00 - 16:00

Ymunwch â Sian Evans am weithdy nyddu yn yr Amgueddfa Forwrol.

Mae'n rhaid archebu o flaen llaw. Cysylltwch gyda'r Amgueddfa Forwrol i archebu eich lle.

**Mae'r digwyddiad hwn wedi'i ganslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra **

Tre Ceiri.jpeg
TAITH ARCHEOLEGOL TRE'R CEIRI
Dydd Sadwrn Hydref 30 | 10:00 - 13:30

Ymunwch â Rhys Mwyn a Katharina Möller am daith gerdded archeolegol i Dre'r Ceiri.

 

Mwynhewch olygfeydd godidog o’r copa (os yw’r tywydd yn caniatáu) ac ymgolli yn hanes hir y safle trawiadol hwn wrth i chi gerdded ar hyd olion y rhagfuriau a’r tai sy’n dyddio’n ôl i’r milenia CC ac OC 1af.