Cardigan © Nant 94.jpg

Gŵyl Archeoleg Llŷn

Be su 'mlaen?

Meillionydd Excavation.JPG
ARDDANGOSFA MEILLIONYDD 
Medi 12 - 16 | Oriel Plas Glyn y Weddw

Ymunwch â thim archeoleg Prifysgol Bangor yn Oriel Plas Glyn y Weddw Llanbefrog i ddysgu mwy am waith cloddio Meillionydd, lloc cylchfyr ddwbl, ger Rhiw ym Mhen Llŷn.

 

Bydd arddangosfa fechan yn yr amgueddfa yn arddangos creiriau o'r gwaith cloddio rhwng 2010 a 2017. 

Cardigan © Nant 94.jpg
Gweithdai modelu 3D
Darganfod Oes yr Haearn ym Mhen Llŷn
Digideiddio creiriau Oes yr Haearn o Ben Llŷn
Medi - Tachwedd - 10:30 - 14:30
Oriel Plas Glyn y Weddw
BH_WelshLogo_Standard_CMYK.png

Galwch draw i Oriel Plas Glyn y Weddw i ddysgu sut mae dehongli a chreu modelau ffotograffig 3D o rai o’r creiriau Oes yr Haearn o safle Meillionydd - lloc cylchfur ddwbl ar Fynydd Rhiw. Bydd y modelau sydd yn cael eu creu yn ystod y gweithdai yn cael eu cyflwyno mewn arddangosfa ddigidol o Meillionydd fydd yn cae ei chyhoeddi yn mis Tachwedd. Mi fydd rhaid archebu lle o flaen llaw cyn mynychu.

Archebu eich lle
Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o ŵyl Bod yn Ddynol, gŵyl genedlaethol y dyniaethau yn y DU, a gynhelir 10–19 Tachwedd 2022. Am ragor o wybodaeth ewch i beinghumanfestival.org