Darganfod

Darganfod Iveragh

Hydref ym Mhenrhyn Iveragh

Mae'n amser sy'n llawn newid.

 

Dewch i ni gael golwg ar rai o uchafbwyntiau natur Penrhyn Iveragh yn yr hydref.

1 Finian's Bay Wave long.jpg
Gaeaf ym Mhenrhyn Iveragh

Amser arbennig i fwynhau'r awyr agored.

Tra bod bwrlwm yr haf yn gyffroes, mae'n braf cael arafu a mwynhau trysorau'r gaeaf

1%20Snow%20and%20sheep_edited.jpg
Cylchdaith
Derrynane 

Dewch i ddargafod Derrynane.

 

Gellir defnyddio'r map rhyngweithiol hwn fel adnodd i ddarganfod a dysgu am yr hyn y gallwch chi ei weld a gwneud yn Derrynane.

Rossbeigh Area Walks

Pentref Glenbeigh, Rossbeigh, Taith Gerdded Afon Behy, Coedwig Tylwyth Teg Faha Wood

Darllenwch ein Map Stori rhyngweithiol am y lleoedd hyfryd i gerdded yn ardal Rossbeigh i'r gogledd o Benrhyn Iveragh

glenbeigh to rossbeigh view 2.jpg
Beentee Looped Walk, Cahersiveen

Dod yn fuan!

 

 

Darllenwch ein Map Stori rhyngweithiol am y llwybr cerdded dolen cymedrol hwn ar hen lwybr Offeren, gyda golygfeydd ysblennydd.

Trail choice top of Beentee views.jpg
Valentia Island Geotrail

Mae Ynys Valentia yn gartref i ystod gyfoethog ac amrywiol o nodweddion daearegol mewn ardal fach. Mae'r nodweddion hyn yn datgelu stori tirwedd wedi'i siapio gan losgfynyddoedd, anialwch crasboeth, a gwastraff rhewllyd.

Darllenwch fwy am fwynhau daeareg hynod ddiddorol a golygfeydd hyfryd ar y llwybr byr hwn ar hyd Arfordir Gogleddol Valentia.

Darganfod Pen Llŷn

Hydref ym
Mhen Llŷn

Dathliad o’r uchafbwyntiau’r golygfeydd a phrofiadau mae bywyd gwyllt yn ei rannu efo ni wrth i ddyddiau hir yr haf fynd yn angof, a’r gaeaf yn brysur nesáu.

Rhiw Ben.jpg
Gaeaf ym
Mhen Llŷn

Dathliad o’r uchafbwyntiau’r golygfeydd a phrofiadau mae bywyd gwyllt yn ei rannu efo ni yn ystod y gaeaf ym Mhen Llŷn

Oystercatcher - Ben Porter.jpg
Tiwnio mewn i
Pen Llŷn

Sŵn y goedwig o wymon yn clecian o dan y dŵr; sŵn storm yn rhuo yn y gaeaf; swn aflafar nythfa’r adar drycin Manaw yng nghanol mis Gorffennaf. Mae sain yn gyfrwng pwerus ar gyfer dogfennu'r dirwedd a'i bywyd gwyllt gan ein trochi ar lefel ddyfnach na dulliau gweledol.

Dyma daith sain drwy dirwedd a natur Pen Llŷn

Gannet off Ynys Enlli - Ben Porter.jpg